Tegevusalad

OÜ Variax tegevusalade akrediteerimisulatus on ära toodud akrediteerimistunnistuse L113 LISAS
  • Ventilatsioonisüsteemide aerodünaamiline katsetamine, reguleerimine ja passistamine
  • Ventilatsiooniprojektide koostamine ja ekspertiis
  • Aerodünaamilised arvutused
  • Torustike survekatsetused (õhupidavuse mõõtmine ja tihedusklassi määramine)
  • Müratasemete mõõtmine
  • Ventilatsioonialased konsultatsioonid ja ekspertiisid
  • Sisekliima parameetrite mõõtmine